Close

Bezbjednost u saobraćaju

U sklopu aktivnosti koje FORS Montenegro sprovodi sa ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, obratili smo se Savjetu za građansku kontrolu rada policije vezano za učešće Uprave policije u akciji koja se godinama sprovodi u Crnoj Gori pod sloganom „Kad pijem ne vozim“. Uz prethodnu konsultaciju sa psiholozima i lingvistima predložili smo promjenu naziva kampanje zbog toga što ovakav slogan u prvom redu promoviše (zlo)upotrebu alkohola. Naš predlog je bio da se u najmanju ruku promijeni slogan kampanje u „Kad vozim ne pijem“. Iako se nekom može na prvi pogled učiniti da ovo nije neka velika promjena, mi ipak smatramo da ovo suštinski mijenja poruku koju želimo poslati građanima.

Cilj ove inicijative je da se akcenat u prvom redu stavi na bezbjednu vožnju i nekonzumiranje alkohola. Savjet za kontrolu rada policije je podržao našu inicijativu, a očekujemo da će to uraditi i Uprava policije.

Tekst zaključka i preporuka Savjeta za građansku kontrolu rada policije je dostupan ovdje.

Obavještenja