Close

Brošura o zaštiti od poplava

FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore su pripremili brošuru o rizicima i zaštiti od poplava u cilju informisanja stanovništva o uzrocima nastanka poplava, opasnostima koje prate poplave, ali i načinima pravilnog ponašanja, mjerama sprečavanja i smanjivanja štetnih posljedica po živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra, životnu sredinu, kulturno-istorijsko nasljeđe, privredne aktivnosti i infrastrukturu. Brošuru možete preuzeti ovdje.

Brošura je izrađena u okviru projekta „Budimo pripremljeni” koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije Ministrastva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i opštinskim službama zaštite i spašavanja.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

 

Obavještenja