Close

Nabavljena nova oprema za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore u okviru prekograničnog projekta „Nepogode ne poznaju granice“

U Podgorici je 20. decembra održana konferencija za medije povodom predstavljanja nove opreme za prognoziranje meteoroloških prilika, koja je za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore nabavljena u sklopu projekta „Nepogode ne poznaju granice“, koji u Crnoj Gori sprovode FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore.

Nova oprema za numeričku prognozu vremena i numeričku ranu najavu, čija ukupna vrijednost iznosi 19.305 eura, će doprinijeti bržem i efikasnijem prognoziranju meteoroloških i hidroloških prilika na teritoriji Crne Gore, kao i unapređenju sistema rane najave o potencijalnim događanjima prirodnih nepogoda meteorološkog i hidrološkog porijekla. Efikasno funkcionisanje meteorološke i hidrološke mreže na teritoriji Crne Gore i blagovremeno obavještavanje nadležnih organa o mogućnosti nastanka meteoroloških, a poslijedično i hidroloških nepogoda velikih razmjera, omogućava stavljanje sistema zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti za pružanje brzog i adekvatnog odgovora, koji doprinosi smanjenju rizika od katastrofa i njihovih posljedica.

Projekat „Nepogode ne poznaju granice“, koji se sprovodi u Crnoj Gori i Albaniji, ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi, koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Dvogodišnji projekat, čija realizacija je počela 17. aprila ove godine, a koji se realizuje u partnerstvu sa Prefekturom Skadar iz Albanije, uključuje i nabavku opreme za zaštitu od poplava, treninge za predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem i upravljanjem u vanrednim situacijama, prekogranične pokazne vježbe, ažuriranje baze podataka poplava u regionu Skadarskog jezera, seminar o modelima dobre prakse, kada je u pitanju zaštita od poplava i kampanju informisanja stanovništva o rizicima od poplava, preventivnim mjerama i aktivnostima zaštite i spasavanja, itd. Projekat se u Crnoj Gori sprovodi u opštinama Podgorica, Bar i Ulcinj, a u Albaniji u regionu Skadra. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija.

Obavještenja