Close

Održan trening za organizacije civilnog društva iz regiona na temu Učešće u donošenju odluka

U Beogradu je 17. i 18. decembra održan trening na temu Učešće u donošenju odluka za predstavnike organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, u organizaciji SMART Kolektiv-a. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o prirodi prava na učešće, ulozi organizacija civilnog društva, relevantnim međunarodnim dokumentima u ovoj oblasti, učešću organizacija civilnog društva u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, fazi kreiranja javnih politika i oblicima učešća itd. Treningu je prisustvovalo oko 30 predstavnika organizacija civilnog društva iz regiona.

Obuka je dio projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske.

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima, u narednom periodu biće organizovane obuke na sljedeće teme: Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama.

Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmjerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodjela grantova lokalnim organizacijama, studijska posjeta Hrvatskoj i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom preduzetništvu, prezentacije primjera dobre praske u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije o Zelenoj ekonomiji i povezanim temama itd.

Fotografije sa treninga možete preuzeti ovdje.

Obavještenja