Close

Obuka na temu Pisanje projekata

FORS Montenegro je u Kolašinu od 14. do 16. juna organizovao obuku na temu Pisanje projekata za nezaposlene ...

Learn More

Studijska posjeta društvenim preduzećima u Hrvatskoj

FORS Montenegro je u okviru projekta SEEM-Socijalna ekonomija za zapošljavanje u Crnoj Gori organizovao studijsku posjetu društvenim preduzećima ...

Learn More

Obuka na temu Pisanje biznis planova

FORS Montenegro je u Kolašinu od 10. do 12. aprila organizovao obuku na temu Pisanje biznis planova za ...

Learn More

Obuka na temu Marketinške vještine

FORS Montenegro je u Kolašinu 25. i 26. aprila organizovao obuku na temu Marketinške vještine za nezaposlene osobe ...

Learn More

Obuka za društveno preduzetništvo

FORS Montenegro je u Kolašinu od 10. do 13. aprila organizovao obuku na temu Društveno preduzetništvo za nezaposlene ...

Learn More

Prezentacija primjera dobre prakse društvenog preduzetništva

U Nikšiću je 24. aprila održana prezentacija primjera dobre prakse u društvenom preduzetništvu u cilju informisanja o mogućnostima ...

Learn More

Mogućnosti za razvoj društvenog preduzetništva

FORS Montenegro je 10. februara organizovao okrugli sto na temu „Mogućnosti za razvoj društvenog preduzetništva u Crnoj Gori“. ...

Learn More

Edukacija za sprovođenje projekata

U cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je 14. ...

Learn More

Edukacija za implementaciju projekata

U cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu su od ...

Learn More

Nastavak edukacije za pisanje projekata

U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od ...

Learn More