Close

Edukacija za pisanje projekata

U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od ...

Learn More

U Sloveniji organizovani trening i vježba za spasioce na temu „Zaštita od požara”

U Sloveniji su od 14. do 20. oktobra organizovani trening i vježba za spasioce iz Crne Gore, Slovenije ...

Learn More

Studijska posjeta institucijama sistema zaštite i spasavanja u Italiji

U cilju upoznavanja sa modelima dobre prakse Evropske unije kada je u pitanju zaštita od prirodnih i drugih ...

Learn More

Obuka i vježba na temu zaštite od poplava za spasilačke službe iz Crne Gore, Slovenije i Češke

U okviru projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode na Skadarskom jezeru je danas održana međunarodna pokazna vježba ...

Learn More

U Češkoj održana Konferencija na temu Značaj prekogranične i regionalne saradnje u smanjenu rizika od katastrofa

U Ostravi u Češkoj je 23. i 24. oktobra u okviru projekta DIRECT organizovana Konferencija na temu Značaj ...

Learn More

U Češkoj organizovani trening i vježba za spasioce na temu Spasavanje u slučajevima saobraćajnih nezgoda

U Češkoj su od 18. do 22. juna organizovani trening i vježba za spasioce iz Crne Gore, Slovenije ...

Learn More

U Evropskoj komisiji predstavljen projekat DIRECT

  FORS Montenegro je 18. januara 2017. u Generalnom direktoratu za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći ...

Learn More

Zajednička obuka i pokazna vježba spasilaca iz Crne Gore i BiH

U Kolašinu je 1. juna održana prekogranična pokazna vježba tokom koje su spasioci iz Crne Gore i Bosne ...

Learn More

Obuka i vježba spasilaca iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine – Trebinje 2015

Od 16. do 20. novembra u Trebinju je realizovana prekogranična obuka za gašenje šumskih požara u kojoj su ...

Learn More

Obuka na temu Smanjenja rizika od katastrofa

U okviru projekta „Prekogranična zaštita od požara“, u Podgorici je od 14. do 17. decembra održana obuka za ...

Learn More