Close

Značaj obilježavanja Dana Zemlje

Dan Zemlje obilježava se svakog 22. aprila skoro 50 godina sa ciljem podizanja svijesti svih nas o važnosti odnosa međuzavisnosti koji sva živa bića imaju sa ostalim elementima ekosistema koji nas okružuju i koji su dio naše planete Zemlje.

Sredinom 70-ih godina, obilježavanje ovoga dana promovisalo je niz ekoloških pokreta koje je predvodio tadašnji američki senator i ekološki aktivista Gejlord Nelson kako bi skrenuo pažnju na probleme prenaseljenosti, zagađenja i uništavanja biodiverziteta. Prva masovna proslava Dana Zemlje održana je 22. aprila 1970. godine sa ciljem da se od Vlade SAD-a zatraži da stvori agenciju za zaštitu životne sredine koja bi bila odgovorna za očuvanje prirodnih resursa. Od proslave prvog Dana Zemlje, prije više od pola vijeka, ekološka svijest je od zanemarene i marginalizovane teme postala opšte pitanje koje se tiče svih stanovnika Planete.

Zemlja je jedinstveni prirodni prostor u kome koegzistira veliki broj vrsta i nalaze se ogromni resursi koji nam služe da zadovoljimo naše biološke, ekonomske, društvene i kulturne potrebe. Međutim,  ljudska bića nisu efikasno i savjesno iskoristila ove prednosti. Zbog toga se trenutno suočavamo sa nizom ekoloških problema kao što su globalno zagrijavanje, klimatske promjene, uništavanje biodiverziteta, uništavanje ozonskog omotača, zagađenje mora i slično.

Dan Zemlje nije samo jedan običan dan u kalendaru. Naprotiv, on bi trebalo da probudi ekološku posvećenost u svakom od nas budući da smo mi sami direktno odgovorni za svaki naši postupak koji dovodi do poboljšanja ili pogoršanja uslova životne sredine.

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta EKO Škola (ECO School) koji ima za cilj doprinos upoznavanju građana u ciljnom području sa značajem zaštite životne sredine i ublažavanjem posljedica klimatskih promjena i usvajanju ekološki odgovornijeg ponašanja. Projekat finansira Evropska unija, dok je Ugovorno tijelo za projekat Uprava javnih radova. Projekat sprovodi FORS Montenegro.

Obavještenja