Close

Vježba evakuacije i spasavanja uspješno sprovedena u Osnovnoj školi „Olga Golović“

U Osnovnoj školi „Olga Golović“ uspješno je sprovedena pokazna vježba evakuacije i spasavanja učenika, nastavnika i ostalog osoblja u slučaju nastanka vanredne situacije u školi.

Vježbu su sproveli spasioci Službe zaštite i spašavanja opštine Nikšić u saradnji sa nastavnicima i upravom Škole.

Organizovanje vježbe je imalo za cilj uvježbavanje učenika, nastavnika i ostalog osoblja za pravilno reagovanje u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, kako bi se, u slučaju stvarne potrebe, evakuacija obavila na organizovan način i u što kraćem vremenskom periodu u cilju sprečavanja ili ublažavanja posljedica.

Postupak evakuacije je trajao 2.15 minuta, a pripadnici Službe zaštite i spašavanja su na lice mjesta stigli 1.30 minuta nakon poziva. U vježbi je učestvovalo oko 180 učenika i nastavnika i pokazala je sposobnost učesnika da se u skladu sa predviđenim procedurama uspješno i bezbjedno evakuišu.

Vježbi su prethodili pripremni sastanci sa osobljem škole tokom kojih su spasioci predstavili scenario vježbe, ulogu i obaveze svih učesnika u sprovođenju evakuacije. Takođe, u prethodnom periodu za učenike 5, 6. i 7. razreda su održane radionice na temu smanjenja rizika od katastrofa na kojima su učenici upoznati sa vrstama nepogoda i načinima pravilnog ponašanja prije, tokom i nakon takvih situacija.

Vježba evakuacije i spasavanja je realizovana u okviru projekta Otporne zajednice koji ima za cilj unapređivanje nivoa pripremljenosti u opštini Nikšić za odgovor na prirodne i druge nepogode kroz jačanje kapaciteta i podizanje nivoa svijesti stanovništva.

U cilju informisanja djece o radu i značaju spasilačkih službi u toku je organizovanje posjeta učenika osnovnih škola Službi zaštite i Planinarsko-smučarskom društvu Javorak, tokom kojih će imati priliku da se na licu mjesta upoznaju sa aktivnostima spasilaca, opremom i vozilima koji se koriste u akcijama spasavanja.

Pored navedenih aktivnosti u okviru projekta je za nikšićke spasioce nabavljena oprema za spasavanje iz dubina i visina vrijednosti 10.000 eura.

Projekat Otporne zajednice finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova kroz Konkurs za raspodjelu sredstava Fonda za zaštitu i spašavanje za 2018, a realizuje FORS Montenegro u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja opštine Nikšić.

Obavještenja