Close

Publications

EU Integracije

IPA – Instrument za pretpristupnu podršku

Programi Evropske unije

Vrijednosti Evropske unije

Brosura o Evropskoj uniji

Brošura o EU za djecu

Društveno preduzetništvo

Društveno preduzetništvo

Primjeri dobre prakse

Priručnik o DP

 

Zaštita i spasavanje

Protection and Rescue System in MNE

U hitnoj situaciji pozovite 112

Smanjenje rizika od katastrofa

Prekogranična zaštita od požara

Poplave

Budimo spremni

Zaštita i spašavanje – bilten br. 1

Zaštita i spašavanje – bilten br. 3

European Emergency Number 112

Zaštita životne sredine

Inicijativa za zelenu ekonomiju

Selektivno sakupljanje otpada

Zelena ekonomija

 

Turizam

Promotional brochure NK PV

Tourist brochure NK

Tourist brochure PV

 

Reproduktivno zdravlje

Rano otkrivanje i prevencija

Mamografija

Dostupnost usluga