Close

FORS Montenegro

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

Saznaj više

FORS Montenegro

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

Saznaj više

FORS Montenegro

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

Saznaj više

FORS Montenegro

Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore

Saznaj više
O NAMA

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore je regionalna razvojna organizacija osnovana 2006. godine, kao neprofitna nevladina organizacija. FORS Montenegro realizuje projekte u saradnji sa lokalnim upravama, ministarstvima, organizacijama civilnog društva, obrazovnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, službama zaštite i spasavanja, kulturnim centrima i organizacijama, turističkim organizacijama itd.  Osnovni ciljevi FORS Montenegra su socio-ekonomski razvoj, zaštita životne sredine i razvoj civilnog društva.

Do sada smo realizovali više projekata u različitim oblastima kao što su zaštita životne sredine, održivi razvoj, poljoprivreda, turizam, zaštita od prirodnih i drugih nepogoda, zdravstvo, obrazovanje itd, koje su finansirali domaći i inostrani donatori i u okviru kojih smo ostvarili značajne rezultate.

Projekte razvijamo tako što zajedno sa građanima i predstavnicima institucija uočavamo probleme i zajednički radimo na njihovom rješavanju, kroz projekte i dostupne fondove koji nam omogućavaju da svojim radom doprinesemo unapređenju postojećeg stanja. Naš moto je Djela, a ne riječi…

Saznaj više

Projekti

NRGCOM

Green Kick

Prekogranični zeleni dogovor

Obavještenja

PREDSTAVLJENI REZULTATI PREKOGRANIČNOG PROJEKTA “ZAJEDNIČKI ODGOVOR”

Danas je u Nikšiću obilježen završetak prekograničnog projekta Zajednički odgovor predstavljanjem rezultata projek…

Rezultati Javnog poziva o obadiru jedinica lokalne samouprave (JLS) za pripremu SECAP-a

U okviru Javnog poziva za prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) u jedinic…

Brošura na temu dobre prakse Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

Na sljedećem linku možete preuzeti brošuru o dobroj praksi Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom. Br…

DONATORI