Close

Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije

Projekat Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije je realizovao FORS Montenegro u saradnji sa Gradom Trebinje, Opštinom Nikšić i Opštinom Pljevlja, kao i turističkim organizacijama iz ovih opština, u cilju poboljšanja situacije vezane za saobraćajnu i turističku signalizaciju i turističku promociju ciljnih opština.

Glavne projektne aktivnosti su uključivale postavljanje signalizacije, izradu veb-sajtova za turističke organizacije Nikšić i Pljevlja, izradu i emitovanje promotivnih TV i radio spotova, promotivne publikacije, bilborde sa porukama da se obrati pažnja na odgovorno ponašanje u saobraćaju, kao i turističke bilborde i promotivni materijal.

U sklopu projekta je u Nikšiću i Pljevljima postavljeno 914 horizontalnih i vertikalnih saobraćajnih znakova, 98 turističkih znakova, 244 table sa nazivima ulica i 2 radarska usporivača brzine. Po prvi put u Nikšiću su na tri lokacije postavljeni i dekorativni stubovi sa putokazima, kao i radarski usporivači brzine u blizini Osnovne škole „Braća Ribar“, a na sva četiri ulaza u grad obnovljene su i table dobrodošlice.

Projekat Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije je finansirala Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a realizacija je trajala od 1. februara 2014. do 30. septembra 2015.

U okviru projekta su urađene publikacije o turističkim i kulturno-istorijskim znamenitostima ciljnih opština:

Brošura Nikšić-Pljevlja-Trebinje

Brošura o Nikšiću

Brošura o Pljevljima