Close

Javni pozivi

Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave za pripremu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP)

Nikšić, 21. februar 2024.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Crnoj Gori, koje do momenta raspisivanja ovog Javnog poziva nemaju prihvaćen SECAP od strane Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju.

FORS Montenegro, u partnerstvu sa Centrom za razvoj i podršku iz Tuzle, BiH i Smart kolektivom iz Beograda, Srbija, vodi aktivnosti pripreme Akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za odabrane JLS u okviru projekta „Green Kick“.

Projekat Green Kick se realizuje u periodu decembar 2023 – mart 2026. i dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI) (https://www.euki.de/en). EUKI je instrument za finansiranje projekata Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK). EUKI-jev konkurs za odabir projektnih ideja sproveo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je podsticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije (EU) kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova.

Tekst Javnog poziva i Obrazac za podnošenje prijave u okviru ovog poziva možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv

Prijavni obrazac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract title: Procurement of new vehicles

Publication reference: TD/LO/VEHICLES/MNE-KOS/2023/01

FORS Montenegro – Foundation for the Development of Northern Montenegro intends to award a supply contract for procurement and delivery of a new waste collection truck for the Utility Company Berane and new vehicles for public institutions in charge of environmental protection in the target region.

The procurement procedure is launched within the project Cross-border Green Deal, funded by the European within the IPA Cross-border Cooperation Programme Montenegro-Kosovo* 2014-2020. The project is co-financed by the Ministry of Public Administration of Montenegro.

The deadline for submission of tenders is 24th January 2024 at 13:00h.

The tender dossier is available at the following link.

The award notice is available at the following link.

 

*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region, Referentni broj poziva: GEAR/2017/394-354/MNE-1

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017. Projekat sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Rok za predaju prijedloga projekata je 11. oktobar 2019. do 16 časova

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica
  • neprofitnog su karaktera
  • imaju državljanstvo Crne Gore tj. osnovane su u Crnoj Gori
  • registrovane su najmanje 6 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekata
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima (ukoliko ih ima) i u čemu ne djeluju kao posrednik
  • djeluju u sljedećim oblastima: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socio-ekonomski razvoj, obrazovanje, socijalne politike i usluge, omladinski rad i politike, volonterizam, ruralni razvoj i sl.

Napomena: Organizacije koje su bile korisnici u okviru Programa za razvoj civilnog društva – Višegodišnji programi (tj. korisnici operativnih grantova (Odluka Komisije C(2012)5705, Referentni broj poziva:  EuropeAid/136034/C/ACT/Multi) i korisnici dugoročnih grantova (Odluka Komisije C(2014)9571, Referentni broj poziva: EuropeAid/150147/DH/ACT/ PRAREG) nisu prihvatljivi kao aplikanti u okviru ovog Poziva. Oni mogu učestvovati kao koaplikanti.

Smjernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje su dostupne u prostorijama FORS Montenegra na adresi Ivana Milutinovića 10, 81 400 Nikšić ili na sljedećim linkovima:

Smjernice za aplikante

DOKUMENTI ZA POPUNJAVANJE:

Aneks A_Prijavni formular

Aneks B_ BUDŽET

Aneks C_Matrica logičkog okvira

Aneks D_Obrazac o pravnom statusu

Aneks E_Finansijski identifikacioni obrazac

DOKUMENTI ZA INFORMISANJE:

Aneks F_Posebni uslovi

Aneks II_Opsti uslovi

Aneks IV_Zahtjev za plaćanje

Aneks V_Finalni narativni izvještaj – forma

Aneks V_Finansijski izvjestaji_forma

Aneks V_Periodični narativni izvještaj – forma

Aneks VI_Dokument o prenosu vlasništva

Aneks VII_Procedure nabavki za Korisnike granta

 

Ovaj dokument je urađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost FORS Montenegra i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.