Close

Budimo pripremljeni

Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja

Nepogode ne poznaju granice

GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona

DIRECT-Budimo otporni na nepogode

IPA 2

Društveno preduzetništvo

Renoviranje sportskih terena u Nikšiću

Zaštita od požara

Unapređenje turističke i saobraćajne signalizacije

Zaštita reproduktivnog zdravlja

Zaštita od poplava

Edukacija o zaštiti životne sredine

Zelena ekonomija

Ostali projekti