Close

Korisni linkovi

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

http://www.delmne.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=12

 

Evropska Komisija

https://ec.europa.eu/commission/index_en

 

Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore

http://www.mep.gov.me/ministarstvo

http://www.eu.me/mn/

 

Ministarstvo finansija Crne Gore

http://www.mif.gov.me/ministarstvo

 

FORS Montenegro

http://www.forsmontenegro.org/me/projekti-me/projekti-u-toku-me/ipa-ii/podrska-evropske-unije-crnoj-gori

 

IPA Program prekogranične saradnje BiH–CG 2014-2020

http://cbc.bih-mne.org/

 

IPA Program prekogranične saradnje SRB-CG 2014-2020

http://www.cbcsrb-mne.org/mn/

 

IPA Program prekogranične saradnje ALB-CG 2014-2020

http://www.albania-montenegro.org/

 

IPA Program prekogranične saradnje KS-CG 2014-2020

http://www.cbcmne-ks.org/

 

INTERREG IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

 

INTERREG IPA Italija – Albanija-Crna Gora 2014-2020

https://www.italy-albania-montenegro.eu/ems/

 

Dunavski transnacionalni program (DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Jadransko-jonski transnacionalni program (ADRION)

http://www.adriaticipacbc.org/

 

Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE)

http://www.southeast-europe.net/hu/

 

Mediteranski transnacionalni program

http://www.programmemed.eu/

 

Horizont 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Erazmus +

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

 

Program za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (COSME)

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

 

Evropski program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

 

Kreativna Evropa (Creative Europe)

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

 

Evropa za građane (Europe for Citizens)

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

 

Carine (Customs)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

 

Fiskalis (Fiscalis)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme/fiscalis-2020-programme_en

 

Mehanizam EU za civilnu zaštitu

http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en