Close

Naši zaposleni

Veselin Šturanović

Izvršni direktor

Marija Đikanović

Prgramski službenik

Marija Krković

Menadžer za finansije i administraciju

Tamara Todorović

Menadžer za implementaciju projekata