Close

22. april – Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje je datum koji se širom svijeta obilježava od 1970, u cilju skretanja pažnje javnosti na značaj očuvanja životne sredine i prirodnih resursa i na probleme koji ugrožavaju opstanak naše Planete kao što su prenaseljenost, ugrožavanje biodiverziteta, zagađenje, neracionalno korišćenje resursa i slično.

Ove godine obilježava se 54. godišnjica ovoga praznika, a ovogodišnja tema je Planeta protiv plastike. Tema je osmišljena kako bi ukazala na prekomjernu proizvodnju i upotrebu plastike i njen negativan uticaj na životnu sredinu.

Ova tema nas poziva da razmislimo o tome koliko svako od nas može da smanji upotrebu plastike u svakodnevnim aktivnostima, poput kupovine, tokom koje koristimo veliki broj jednokratnih plastičnih kesa. Korišćenje platnenih cegera jedan je od prvih koraka u usvajanju zelenih navika i najjednostavniji i najekonomičniji način za smanjenje upotrebe plastike, a samim tim i za smanjenje otpada i zagađenja.

Neka svaki dan bude Dan Zemlje. Ponekad mali koraci dovode do velikih promjena.

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta  Cross-border Green Deal/prekogranični zeleni dogovor, koji sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova* i Opštinom Berane, a mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Tuzi i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane, Junik i Đakovicu na Kosovu.

Jedna od aktivnosti projekta uključuje akcije podjele besplatnih platnenih cegera, upravo u cilju podizanja nivoa svijesti šire javnosti o štetnom uticaju plastičnih kesa na životnu sredinu i o načinima smanjenja njihove pretjerane upotrebe kroz korišćenje višekratnih cegera.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoci (CFCU).

 

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja