Close

26. januar – Svjetski dan obrazovanja o životnoj sredini

Prva Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini održana u Stokholmu 1972. godine predstavlja polaznu osnovu djelovanja na globalnom nivou u pravcu mijenjanja svijesti o stanju u životnoj sredini, o načinu korišćenja resursa, zagađivanju i njegovim posljedicama i potrebi da se spriječi dalje degradiranje životne sredine. Tom prlikom je usvojena deklaracija kojom se ističe potreba za obrazovanjem o zaštiti životne sredine. Tri godine kasnije, Beograd je u okviru programa Ujedinjenih nacija ugostio predstavnike više od 70 država na Međunarodnom seminaru o obrazovanju o zaštiti životne sredine. Kao rezultat ovog seminara objavljena je „Beogradska povelja“ – dokument koji postavlja ciljeve i osnovne smjernice programa obrazovanja o životnoj sredini na globalnom nivou.

Na inicijativu Ujedinjenih nacija, nakon beogradskog seminara, uspostavljen je 26. januar kao Svjetski dan obrazovanja o životnoj sredini. Cilj obilježavanja ovog datuma je ukazivanje na ekološke probleme na svim nivoima i poziv građanima i vladama da zajedno djeluju na podizanju svijesti o potrebi očuvanja i zaštite životne sredine.

Glavni cilj ekološkog obrazovanja je edukovanje i osvješćivanje ljudi da u interesu svog opstanka moraju poštovati zakone i zahtjeve prirode, a ona će bogato uzvratiti. Ne budemo li počeli da poštujemo te zahtjeve i stavljamo ih ispred profita, izlažemo se riziku od velikih gubitaka. Važno je biti svjestan ekološke štete koju je pretrpjela naša planeta, ali još je važnije shvatiti da promjena jeste moguća i da svaki pojedinac može dati lični doprinos. Ekološko obrazovanje uči pojedinca da poštuje okolinu kroz saradnju u rešavanju ekoloških problema na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, da razmišlja o predstavljanju i rešavanju ekoloških problema sa kojima se susrijeće u svom okruženju, ali i da bude svjestan problema koji se javljaju u udaljenim mestima te da shvati da su to i njegovi problemi zbog opšte povezanosti svih sistema na Zemlji.

Potrebno je uskladiti sve interakcije između čovjeka i životne sredine na principima održivog razvoja što će omogućiti da danas imamo kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali i da se takvo okruženje sačuva za buduće generacije. Dostigli smo trenutak u istoriji kada moramo oblikovati naše aktivnosti širom svijeta, tako da one nemaju negativan uticaj na okolinu. Neznanje i ravnodušnost mogu izazvati ogromnu i nenadoknadivu štetu životnoj sredini od koje zavise naši životi i životi budućih generacija. Nasuprot tome, sa malo više znanja i mudrijim postupcima možemo omogućiti za sebe i svoje potomstvo bolji život u zdravijem i ljepšem okruženju.

 

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta EKO Škola (ECO School) koji ima za cilj doprinos upoznavanju građana u ciljnom području sa značajem zaštite životne sredine i ublažavanjem posljedica klimatskih promjena i usvajanju ekološki odgovornijeg ponašanja. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Ugovorno tijelo za projekat je Uprava za kapitalne projekte.

Obavještenja