Close

5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine je datum koji se širom svijeta obilježava svakog 5. juna u cilju podizanja nivoa ekološke svijesti i sprovođena konkretnih aktivnosti i kampanja vezanih za zaštitu životne sredine. Generalna skupština UN-a proglasila je 1972. godine 5. jun Svjetskim danom zaštite životne sredine, a prva proslava pod sloganom Samo jedna Zemlja održana je 1973. Ove godine tema Svjetskog dana zaštite životne sredine usmjerena je na obnavljanje zemljišta, borbu protiv dezertifikacije i jačanja otpornosti na sušu, a domaćin događaja je Saudijska Arabija.

Zaštita i unapređivanje životne sredine je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da u skladu sa prirodom napravimo korak ka održivoj budućnosti i aktivno se uključimo u aktivnosti zaštite životne sredine jer nas ovaj datum podsjeća na to kako svako od nas može kroz svakodnevne aktivnosti da doprinese očuvanju životne sredine i prirodnih resursa.

Svaki dan bi trebalo da bude Dan zaštite životne sredine i moramo biti svjesni da mali koraci dovode do velikih promjena. Jedino zajedničkim naporima možemo sačuvati životnu sredinu za buduće generacije.

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta  Cross-border Green Deal/Prekogranični zeleni dogovor, koji sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova* i Opštinom Berane, a mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Tuzi i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane, Junik i Đakovicu na Kosovu.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU).

 

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja