Close

Brošura na temu dobre prakse Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

Na sljedećem linku možete preuzeti brošuru o dobroj praksi Evropske unije u oblasti upravljanja čvrstim otpadom.

Brošura je dio projekta „Prekogranični zeleni dogovor“ koji realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosovo* i Opštinom Berane, a mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Tuzi i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane, Junik i Đakovicu na Kosovu.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU).

Projekat, koji u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru zastite životne sredine i upravljanja otpadom i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju ekološki odgovornog ponašanja u očuvanju životne sredine i prirodnih resursa.

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja