Close

Projekat „Green Kick“ – obuka u Beogradu na temu izrade akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP)

U okviru projekta „Green Kick“ koji je posvećen jačanju uloge civilnog društva u procesu dekarbonizacije i borbi protiv klimatskih promjena, održana je još jedna obuka na temu izrade akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP).

Obuka je održana 23. i 24. maja 2024. u Beogradu i predstavlja nastavak aktivnosti na jačanju kapaciteta konzorcijuma projekta i partnerskih organizacija. Obuka je okupila preddstavnike projektnog tima iz Smart Kolektiva i FORS Montenegra, a održali su je predstavnici organizacije Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Bosne i Hercegovine koji imaju dugogodišnje iskustvo u izradi ovih planova za jedinice lokalne samuoprave.

Tokom obuke, učesnicima su predstavljene teme koje uključuju potrebne korake i podatke za pristupanje incijativi Sporazum gradonačelnika za energiju i klimu, nacrt Odluke o pristupanju Sporazumu, strukturu radnog tima i savjetodavne grupe za izradu planova u okviru jedinica lokalne samuprave i sl.

Učesnici ove i prethodnih obuka koje su organizovane u okviru projekta „Green Kick“  će u narednom periodu primijeniti stečena znanja i vještine u saradnji sa jedinicima lokalnih samuprava na konkretnoj izradi akcionih planova.

Projekat „Green Kick“ realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama Centar za razvoj i podršku iz Bosne i Hercegovine i SMART Kolektiv iz Srbije. Ovaj projekat dio je Evropske klimatske inicijative (EUKI) Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK).

Obavještenja