Close

Trudnička knjižica

FORS Montenegro je u okviru projekta CARES 2 – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2 izradio trudničku knjižicu u cilju informisanja budućih majki o trudnoći i porođaju i evidentiranja važnih informacija na jednom mjestu. Ova publikacija je izrađena u saradnji sa stručnim kadrom medicinske struke koji su konsultovani u procesu njene pripreme. Trudnička knjižica je dostupna na sljedećem linku: Trudnička knjižica

Cilj prekograničnog projekta CARES 2 – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2, je unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore.

Projekat CARES 2 se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova. Mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu.

 

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja