Close

22. april – Dan planete Zemlje

Dan planete Zemlje je datum koji se širom svijeta obilježava od 1970, u cilju skretanja pažnje javnosti na značaj očuvanja životne sredine i prirodnih resursa i na probleme koji ugrožavaju opstanak naše Planete kao što su prenaseljenost, ugrožavanje biodiverziteta, zagađenje, neracionalno korišćenje resursa i slično.

Ove godine obilježava se 53. godišnjica ovoga praznika, a ovogodišnja tema je ponovo Investirajte u našu Planetu. Poruka je osmišljena kako bi motivisala preduzeća, vlade i građane širom svijeta da ulažu u našu planetu u cilju poboljšanja životne sredine i omogućavanja bolje i sigurnije budućnosti za naše potomke.

Poruke koje dominiraju proslavom za 2023. godinu pozivaju nas na akciju, inovaciju i ulaganje našeg vremena, znanja i volje u ozdravljenje prirodnog ambijenta. Kompanije, vlade i građani, svi su podjednako odgovorni za nestanak biljnih i životinjskih vrsta, gubitak biodiverziteta, zagađenje vazduha, vode i zemljišta, kao i za klimatske promjene. Iako smo najsvjesniji, ujedno smo i najodgovorniji za loše stanje životne sredine. Zato je na nama i najveća odgovornost da budućim generacijama omogućimo da žive u svijetu kakav smo naslijedili, ako ne i još boljem. A zdrava Planeta nije opcija, već neophodnost. U našim domovima ili na poslu možemo preduzeti male korake ili inicijative koje vremenom mogu pozitivno uticati na živote svih stanovnika ove naše prelijepe i bogate Planete. Evo nekih od njih:

  • Razgovarajte sa ljudima iz svoje okoline o prednostima obnovljive energije;
  • Preporučite prijateljima da klasične sijalice zamijene štedljivim;
  • Posadite drvo i pozovite svoje prijatelje da učine isto;
  • Naučite djecu da cijene prirodu i brinu o njoj;
  • Reciklirajte i ohrabrite svoje prijatelje da čine isto;
  • Smanjite upotrebu plastičnih kesa;
  • Izračunajte svoj karbonski otisak. Uz pomoć tog parametra moći ćete da saznate koliki je vaš lični doprinos globalnom zagrijavanju;
  • Kad god je moguće izbjegavajte korišćenje transporta koji zagađuje, više se šetajte i koristite bicikl, kao i javni prevoz umjesto automobila.

Neka svaki dan bude Dan Zemlje. Ponekad mali koraci dovode do velikih promjena.

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta EKO škola (ECO School) koji ima za cilj doprinos upoznavanju građana u ciljnom području sa značajem zaštite životne sredine i ublažavanjem posljedica klimatskih promjena i usvajanju ekološki odgovornijeg ponašanja. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Ugovorno tijelo za projekat je Uprava za kapitalne projekte.

Obavještenja