Close

Redovni preventivni pregledi spasavaju život – predavanja na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja

U Opštini Nikšić su danas održana predavanja na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja koja su organizovana u okviru projekta „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori” koji realizuje FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore. Predavanja su održali dr Milan Knežević, specijalista ginekologije i akušerstva i […]

Read More

Obuka na temu unapređenja komunikacije po pitanju zaštite životne sredine i klimatskih promjena

Danas je u Nikšiću završen dvodnevni trening na temu Unapređenje kapaciteta lokalne uprave i organizacije civilnog društva za komunikaciju po pitanju zaštite životne sredine i klimatskih promjena za organizacije aktivne u oblasti zaštite životne sredine i lokalne samouprave. Cilj treninga, kome je prisustvovalo preko 20 učesnika, je bio jačanje kapaciteta […]

Read More

Poziv za učešće na treningu za institucije lokalne uprave i organizacije civilnog društva

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore poziva zainteresovane predstavnike lokalnih uprava i organizacija civilnog društva nadležnih i aktivnih u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine da se prijave za učešće na treningu Jačanje kapaciteta institucija lokalne uprave i organizacija civilnog društva za komunikaciju po pitanju zaštite […]

Read More

Trening Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

U Nikšiću je od 25. do 27. jula održan trodnevni trening na temu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za organizacije aktivne u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine, uključujući udruženja izviđača, planinara, ekoloških sekcija i neformalne grupe građana. Cilj treninga je osnaživanje pomenutih organizacija kako bi bile što efikasnije […]

Read More

Poziv za učešće na treningu za udruženja izviđača, planinara, ekološke sekcije i neformalne grupe građana

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore poziva zainteresovane predstavnike udruženja izviđača, planinara, ekoloških sekcija i neformalnih grupa građana aktivnih u oblasti očuvanja prirode i zaštite životne sredine da se prijave za učešće na treningu Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Svoje prijave mogu poslati zainteresovani iz sljedećih opština: […]

Read More

KROZ PARTNERSTVO DO BOLJEG SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD KATASTROFA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU CG – BIH

FORS Montenegro je 1. jula započeo realizaciju projekta „Zajednički odgovor“ čiji je cilj doprinijeti unapređenju sistema prevencije, intervencije i procesa oporavka od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, koja […]

Read More

Završeno likovno i literarno takmičenje „Čist grad. Sad!”

Kraj školske 2021/2022 godine za učenike osnovnih i srednjih škola Nikšića i Trebinja obilježile su brojne EKO radionice u vidu informativno-edukativnih predavanja o prevenciji stvaranja otpada, mogućnostima upravljanja otpadom, otpadu kao resursu, deponijama, selektivnom odlaganju, reciklaži i sl. a sve u cilju pravovremenog usmjeravanja djece i omladine ka odgovornom odnosu […]

Read More

Brošure o zaštiti od poplava i požara

Ukoliko ste svjesni opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća koje mogu zadesiti oblast u kojoj živite, ako znate kako da se informišete i kako da se organizujete u kritičnom trenutku – onda živite sigurnije. Kada se dogodi poplava ili požar kao najčešće nepogode na našim prostorima, vi i vaša […]

Read More