Close

Konferencija “Unapređivanje reproduktivnog zdravlja”

Konferenciji na temu „Unapređivanje reproduktivnog zdravlja“, koja će biti održana 16. i 17. decembra možete pristupiti putem linka: https://zoom.us/j/95544492138

Konferencija se organizuje u okviru projekta „CARES-Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector/Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja“, koji finansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo*, a koji u Crnoj Gori sprovodi FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore. Projekat sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Dnevni red Konferencije možete preuzeti ovdje.

 

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja