Close

Nova oprema za prognoziranje hidrometeoroloških prilika i sistem ranog upozorenja

U Podgorici je danas predstavljena nova oprema za prognoziranje hidrometeoroloških prilika koja je za Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore nabavljena u sklopu projekta Nepogode ne poznaju granice 2, koji  sprovodi FORS Montenegro. Nova oprema uključuje meteorološku stanicu, server i računare za  numeričku prognozu vremena i numeričku ranu najavu, a njena ukupna vrijednost iznosi 38.000 eura. Ova nabavka će omogućiti brže i efikasnije prognoziranje hidrometeoroloških prilika, što će doprinijeti unapređenju sistema rane najave o potencijalnim događanjima prirodnih nepogoda meteorološkog i hidrološkog porijekla. Ovom prilikom medijima su se obratili Dušica Brnović, direktorica Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Bojan Vujović, v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske fondove i zamjenik nacionalnog IPA koordinatora u Ministarstvu evropskih poslova, Melani Brid, projektni menadžer za prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra.

Cilj projekta Nepogode ne poznaju granice 2 je jačanje kapaciteta ljudi, institucija i službi koji se bave poslovima zaštite i spašavanja za smanjenje rizika od katastrofa kroz edukaciju i podizanje nivoa svijesti građana, modernizaciju opreme i unapređenje saradnje u ciljnom području. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Crne Gore. Projekat u Crnoj Gori kofinansira Ministarstvo javne uprave. Destruktivni potencijal ekstremnih vremenskih prilika je preveliki da bi se bilo koja zemlja sama s njim borila. Ovaj projekat ne samo da povećava bezbjednost ljudi i donosi nova znanja, već stvara veze i solidarnost širom regiona. A to je prava vrijednost prekograničnih programa Evropske unije.

Pored nabavke pomenute opreme, glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme za zaštitu od poplava i požara, prekogranične obuke, terenske vježbe i radionice za zaposlene u službama i institucijama koje se bave zaštitom i spašavanjem, konferenciju o jačanju sistema zaštite i spašavanja, obuke vezane za prognoziranje i sistem ranog upozorenja, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od poplava, požara i smanjenju rizika od nepogoda, radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, vježbe evakuacije i dr. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Prefekturom Skadar. Mjesto realizacije projekta u Crnoj Gori obuhvata Podgoricu, Bar, Ulcinj, Budvu, Cetinje, Danilovgrad, Andrijevicu, Berane, Plav, Petnjicu, Gusinje i Rožaje, a u Albaniji region Skadra. Glavne ciljne grupe projekta u Crnoj Gori su opštinske službe zaštite i spašavanja, Direktorat za za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

Obavještenja