Close

Obuka na temu unapređenja komunikacije po pitanju zaštite životne sredine i klimatskih promjena

Danas je u Nikšiću završen dvodnevni trening na temu Unapređenje kapaciteta lokalne uprave i organizacije civilnog društva za komunikaciju po pitanju zaštite životne sredine i klimatskih promjena za organizacije aktivne u oblasti zaštite životne sredine i lokalne samouprave. Cilj treninga, kome je prisustvovalo preko 20 učesnika, je bio jačanje kapaciteta ovih organizacija i institucija kako bi unaprijedile komunikaciju sa građanima, usluge koje pružaju u ovoj oblasti i ojačale međusobnu saradnju. Predavači su bili Aleksandar Perović i Biljana Gligorić, a trening je organizovan u okviru projekta EKO škola koji sprovodi FORS MontenegroFondacija za razvoj sjevera Crne Gore.

Tokom treninga su učesnicima predstavljene sledeće teme: zaštita životne sredine i klimatske promjene, uloga lokalnih uprava i OCD-a i njihova saradnja u ovoj oblasti, energetska efikasnost javnih zgrada, zakonodavni okvir u Crnoj Gori, zelena tranzicija i transformacija gradova i arhitekture na održiv način, direktna komunikacija sa građanima kao mehanizam za uspješnu pripremu i realizaciju strategija i akcionih planova u oblasti životne sredine u nadležnosti lokalnih samouprava itd.

„Na treningu smo prenijeli iskustva, stanje i smjernice vezane za klimatske promjene, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost koje su korisne za lokalne samouprave i nevladin sektor. Cilj je bio da se unaprijede znanja koja će im koristiti u svakodnevnom poslu i donošenju odluka, da bolje planiraju strateške dokumente i svakodnevne aktivnosti, ali i međusobnu saradnju. Takođe, upoznati su sa obavezama i pravcima razvoja na nivou EU koji se reflektuju na lokalnom nivou“ – istakla je Biljana Gligorić, jedna od predavača i dugogodišnji ekološki aktivista.

Glavne aktivnosti projekta, pored obuka za članove ekoloških organizacija i javnih institucija uključuju još postavljanje nove LED rasvjete u školama kojom se doprinosi njihovoj energetskoj efikasnosti, debate na teme vezane za zaštitu životne sredine, izradu mobilne aplikacije, edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola, publikacije, promovisanje smanjenja upotrebe plastičnih kesa itd. Cilj projekta je da kroz ove aktivnosti i ekološku edukaciju, na prvom mjestu djece i omladine kao najvažnije ciljne grupe, doprinesemo ekološki odgovornijem ponašanju svih nas, a time i boljoj zaštiti životne sredine i prirodnih resursa u našoj zemlji.

Projekat EKO škola finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Ugovorno tijelo za projekat je Uprava za kapitalne projekte. Projekat se realizuje u opštinama Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Gusinje, Petnjica, Mojkovac, Kolašin i Danilovgrad.

Obavještenja