Close

Rezultati Javnog poziva o obadiru jedinica lokalne samouprave (JLS) za pripremu SECAP-a

U okviru Javnog poziva za prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana za održivu energiju i klimu (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Crnoj Gori, na osnovu kriterijuma propisanih Javnim pozivom, odabrane su sljedeće JLS:

  • Opština Nikšić
  • Opština Berane
  • Opština Danilovgrad
  • Opština Plužine
  • Opština Mojkovac

Priprema Akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP) za odabrane JLS se realizuje u okviru projekta „Green Kick“ koji je dio Evropske klimatske inicijative (EUKI) (https://www.euki.de/en) . EUKI je instrument za finansiranje projekata Njemačkog federalnog ministarstva ekonomskih poslova i klimatske akcije (BMWK). EUKI-jev konkurs za odabir projektnih ideja sproveo je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Sveobuhvatni cilj EUKI-ja je podsticanje klimatske saradnje unutar Evropske unije (EU) kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova.

Obavještenja