Close

Samo jedna Zemlja!

Svjetski dan zaštite životne sredine koji se obilježava 5. juna jedan je od najvažnijih datuma u ​​kalendaru Ujedinjenih nacija. 1972. godine u Stokholmu organizovan je prvi samit na kome se diskutovalo o pitanjima koja su se ticala životne sredine. Ovaj događaj predstavlja prekretnicu u razvoju politika u korist zaštite i očuvanja prirode što je rezultiralo potpisivanjem i ratifikacijom sporazuma protiv njene eksploatacije i ugrožavanja. Vremenom je proslava povodom obilježavanja ovoga datuma postala globalna platforma za širenje i podizanje svijesti o zaštiti naše Planete.

Ove godine slogan za proslavu Svjetskog dana zaštite životne sredine je Samo jedna Zemlja i ponavlja se pedeset godina nakon prve Konferencije Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. U znak sjećanja na pedesetu godišnjicu ove važne konferencije, Ujedinjene nacije su odlučile da ponovo promovišu svoj prvi slogan. Samo jedna Zemlja naglašava potrebu da živimo održivo i transformišemo naše navike kako bi nas one odvele ka čistijem i zelenijem načinu života kroz očuvanje ekosistema i zaštitu prirodnih resursa.

Ekosistemi su izvor života na planeti. Briga o njima ima direktan uticaj na zdravlje Planete i njenih stanovnika. Obilježavanje ovog događaja ima za cilj ne samo oporavak onih ekosistema koji su uništeni ili degradirani, već i zaštitu onih koji su još uvijek netaknuti. Zdravi ekosistemi imaju višestruke koristi po život na Zemlji, od bogatijeg biodiverziteta, plodnijeg zemljišta i većih prinosa do efikasnije borbe protiv klimatskih promjena.

Narednih deset godina će biti ključno za zaustavljanje ekološke degradacije svjetskih ekosistema kako bi se postigli globalni ciljevi postavljeni Agendom 2030. Prema podacima Ujedinjenih nacija, obnova 350 miliona hektara degradiranih kopnenih i vodenih ekosistema mogla bi pomoći da se eliminiše 13 do 26 gigatona gasova sa efektom staklene bašte. Ovaj oporavak se može obaviti na različite načine, bilo aktivnom sadnjom ili uklanjanjem najvećeg dijela pritiska na životnu sredinu kako bi se priroda mogla sama oporaviti.

Ovaj tekst je pripremljen u okviru projekta EKO Škola (ECO School) koji ima za cilj doprinos upoznavanju građana u ciljnom području sa značajem zaštite životne sredine i ublažavanjem posljedica klimatskih promjena i usvajanju ekološki odgovornijeg ponašanja. Projekat finansira Evropska unija, dok je Ugovorno tijelo za projekat Uprava javnih radova. Projekat sprovodi FORS Montenegro.

Obavještenja