Close

Škole za trudnice – podrška budućim roditeljima u Baru, Ulcinju, Mojkovcu, Kolašinu i Bijelom Polju

U okviru projekta CARES – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2 u saradnji FORS Montenegra sa domovima zdravlja organizovane su škole za trudnice u opštinama Bar, Ulcinj, Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac. U pomenutim gradovima do sada je u kontinuitetu realizovano 26 radionica kojima je prisustvovalo 140 učesnica, a koje su realizovali medicinski radnici – ginekolozi, pedijatri, babice, psiholozi, defektolozi, fizioterapeuti i sl., kako bi se objedinile potrebne informacije i pružila sveobuhvatna podrška budućim roditeljima, na teme kao što su briga o sebi i bebi tokom trudnoće, psihofizička priprema za porođaj, porođaj, njega bebe, dojenje i sl. Škole su organizovane u cilju pripreme za potpuno novu životnu fazu koju podrazumijevaju trudnoća i roditeljstvo, a koja sama po sebi donosi brojne nedoumice, strahove i pitanja.

Škole su nastale na temelju četvorodnevne obuke medicinskih sestara za podršku ženama u trudnoći i nakon porođaja, koju su održali stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju obuka na ovu temu i organizovanju škole roditeljstva – Nada Lazić i Svetlana Đorđević iz Udruženja „Porodično gnezdo” iz Beograda. U okviru ove obuke je 12 medicinskih sestara iz Crne Gore edukovano za sprovođenje škole za trudnice, u saradnji sa ostalim stručnim kadrom.

Projekat CARES 2 ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja u ciljnoj oblasti, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo[*] 2014-2020, a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore. Projekat u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Glavne aktivnosti projekta još uključuju nabavku opreme za javne zdravstvene ustanove, obuke medicinskog osoblja o korišćenju nove opreme, obuke o temama vezanim za prevenciju, dijagnostiku i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, kampanju preventivnih pregleda u urbanim i seoskim sredinama, informativnu kampanju o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja, organizovanje kampova i radionica za mlade, predavanja za žene o reproduktivnom zdravlju, prekogranične okrugle stolove i dr. Projekat predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti kojima se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova. Mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu.

[*] Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja