Close

Brošure o prevenciji karcinoma dojke i karcinoma grlića materice

Crna Gora spada u zemlje sa visokom stopom smrtnosti oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma grlića materice i to najčešće zbog kasnog javljanja oboljelih ljekaru, tek onda kada osjete tegobe i kada bolest uzme maha. Ove bolesti su takve da u početnim fazama obolijevanja simptomi nijesu primjetni, a mogućnosti za izlječenje su baš tada najveće. Stoga, pomisao „Ja nemam nikakvih simptoma” nikako nije dovoljan razlog za odlaganje i izbjegavanje preventivnih pregleda. Izostanak simptoma jeste ohrabrujuća vijest, jer u slučaju da su u organizmu počeli procesi razvoja ovih karcinoma, a još uvijek nemate simptome, imate dobre šanse da sačuvate svoje zdravlje.

Karcinom grlića materice je potpuno izlječiv, pod uslovom da se otkrije u ranoj fazi jer je redovnim preventivnim pregledima moguće spriječiti njegovu pojavu. Karcinom dojke otkriven na vrijeme je najčešće izlječiv karcinom. Zato je veoma važno shvatiti da su preventivni pregledi od izuzetnog značaja u domenu reproduktivnog zdravlja, imajući u vidu živote koji na ovaj način mogu biti spašeni.

Više informacija o prevenciji karcinoma dojkekarcinoma grlića materice , mogućim uzrocima, faktorima rizika, načinima za rano otkrivanje, simptomima i navikama koje treba usvojiti kako bi se smanjile šanse za pojavu ovih oboljenja nalaze se u publikacijama pripremljenim u okviru projekta CARES 2 – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2 (Cross-border Actions in the REproductive Health Sector 2). Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo[*] 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

 

Podijeli ovu stranicu sa onima koje voliš, možda nekome spasiš život!

[*] Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti

Obavještenja