Close

Obuka na temu spašavanja ranjivih kategorija stanovništva

U Nikšiću je od 13. do 15. maja, u okviru projekta „Zajednički odgovor“, organizovana obuka na temu Spašavanje ranjivih katergoija stanovništva za pripadnike sistema zaštite i spašavanja iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i institucija koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite. Obuku su održali predavači Milan Radović […]

Read More

NABAVLJENA NOVA OPREMA ZA SLUŽBU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA PLUŽINE

U prostorijama Službe zaštite i spašavanja Plužine danas je predstavljena nova spasilačka oprema koja uključuje dron sa termalnom kamerom i planinarsku opremu. Vrijednost nabavljene opreme je 8.503 eura bez PDV-a. Ovom nabavkom su ojačani kapaciteti Službe zaštite i spašavanja iz Plužina, čiji predstavnici će u narednom periodu imati unaprijeđena sredstva […]

Read More

PUBLIKACIJE NA TEMU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NEPOGODA

U okviru projekta „Zajedniči odgovor“ urađene su tri publikacije na temu zaštite od požara, poplava i zemljotresa, u cilju informisanja stanovništva o ovim nepogodama, preventivnim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučaju njihove pojave. Publikacije možete pogledati na sljedećim linkovima: Zaštita od poplava Zaštita od požara Zaštita od […]

Read More

OJAČANI KAPACITETI SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IZ CRNE GORE I BIH KROZ PROJEKAT EU

U Nikšiću su od 22. do 24. novembra organizovane obuka i interventna vježba na temu Pružanje prve pomoći prilikom nesreća za pripadnike službi zaštite i spašavanja iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, u cilju jačanja spremnosti za spasilačke intervencije, kao i unapređivanja prekogranične saradnje. Obuku su održali licencirani instruktori […]

Read More

Nabavljena ronilačka oprema za Službu zaštite i spašavanja Nikšić

Službi zaštite i spašavanja Nikšić je 11. oktobra isporučena nova ronilačka oprema koja uključuje četiri seta koji se sastoje od ronilačkih odijela, čizama, rukavica, peraja, maski, disaljki, noževa, pojaseva, boca za ronjenje i kompenzatora plovnosti, regulatora, oktopusa, konzola i kompasa, kao i dva ronilačka kompjutera. Vrijednost nabavljene opreme je 6.920 […]

Read More

Zaštita od požara u zatvorenom prostoru

Požari su najčešća prirodna nepogoda u Crnoj Gori, koja se na našim prostorima naročito javlja u ljetnjim mjesecima, i koja predstavlja veliku opasnost po živote i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra. Najčešći uzroci nastanka požara su: otvoreni plamen, užareni predmeti, eksplozija, električna struja, statički elektricitet, grom i […]

Read More