Close

Cirkularna ekonomija

Bez prelaska na cirkularnu ekonomiju koncept klimatske neutralnosti predviđen Zelenim planom nije ostvariv. Cirkularna ekonomija bi trebalo da utiče na smanjenje opterećenja i korišćenja prirodnih izvora, a da u isto vrijeme podstakne privredni rast i zaposlenost. Kako bi koncept cirkularne ekonomije zaživio, neophodno je prvenstveno napraviti drastičan zaokret u samom procesu proizvodnje i životnom ciklusu proizvoda, od samog dizajna, vrste sirovine i energije koja će biti upotrijebljena do potrošnje. Pri tome treba težiti da se stvara što manje otpada, a i ukoliko ga ima trebalo bi ga iskoristiti kao resurs u nekoj drugoj proizvodnji. Region bi trebalo u suštini da teži i da dovede na minimalnu mjeru potrošački otisak i poveća kružno korišćenje materijala. Jedna od pretpostavki cirkularne ekonomije je obezbjeđivanje održivog upravljanja sirovinama. Dakle, da bi se došlo do cirkularne ekonomije trebalo bi proći dug put od upotrebe što više sirovina i materijala koje se mogu reciklirati, stvaranja kružnih industrijskih lokacija, novih i održivih biznis modela i kada proizvod na kraju postane otpad, obezbijediti efikasnu reciklažu čiji će rezultat biti visokokvalitetna sekundarna sirovina.

Cirkularna ekonomija zastupa inovativan i efikasan način proizvodnje, pa se Zelenom agendom i proizvođači i potrošači ohrabruju da primijene nove tehnologije. Na prvom mjestu, Zapadni Balkan bi trebalo u potpunosti da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU o otpadu uključujući recikliranje i smanjenje deponija. Drugim riječima,  potrebno je uložiti veliki napor za razvijanje održivog životnog stila, a ne samo proizvodnje, kao i za usmjeravanje svih činilaca društva, od potrošača do državnih vlasti ka održivim rješenjima u svim oblastima, ne samo kada je proizvodnja u pitanju. Neophodno je obezbijediti efikasno sakupljanje i upravljanje otpadom kao i izgraditi postrojenja za reciklažu tako da zemlje u budućnosti mogu da koriste resurse koji trenutno završavaju na deponijama. Agendom se naglašava i značaj regionalnog dogovora kada se radi o zagađenju plastikom pri čemu se posebno skreće pažnja na pitanje rješavanja zagađenosti obale i mora. Uspostavljanje politika održivog razvoja i inovacija kroz primjenu strategija pametne specijalizacije postavlja se kao jedan od prioriteta u ovoj oblasti.

Obavještenja