Close

Klima, energetika, saobraćaj

Zapadni Balkan je jedan od djelova evropskog kontinenta koji je najviše pogođen klimatskim promjenama. Postizanje klimatske neutralnosti Evrope do 2050. godine podrazumijeva uspostavljanje promjena sa dalekosežnim efektom u čitavom regionu. Iskustvo Evropske unije na ovom polju može poslužiti kao odskočna daska za Zapadni Balkan u svojim naporima da se odupre klimatskim promjenama i istovremeno smanji svoj uticaj na njihov razvoj.

Zelenom agendom za Zapadni Balkan predstavljen je niz smjernica kojim se između ostalog tretira pitanje klimatskih promjena, energetike i saobraćaja. Kada su ove teme u pitanju u pitanju, zemljama Zapadnog Balkana preporučuje se usklađivanje sopstvenog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Takođe, na ovom prostoru potrebno je pripremiti i sprovesti dugoročnu klimatsku adaptaciju, ali i strategije za povećanje otpornosti i pri tome naročito voditi računa o zaštiti investicija od negativnih efekata klimatskih promjena. Zemljama ovoga regiona generalno se preporučuje da istraže svoje mogućnosti u uključivanje u Evropsku šemu trgovanja emisijama štetnih gasova[1] kao i da inistiraju na većem korišćenju zdravijih alternativa fosilnih goriva. Ove zemlje bi takođe trebalo da rade i na pristupu Evropskom klimatskom paktu[2] i slijede aktivnosti koje se u okviru njega preduzimaju. Takođe, za ove zemlje jedna od prioriteta bi trebalo da bude i razvijanje nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Savjetuje se i renoviranje javnih i privatnih zgrada u skladu sa principima energetske efikasnosti što bi od strane EU uskoro trebalo da bude podržano uključivanjem zemalja Zapadnog Balkana u Evropski talas obnove.[3]

Kada je saobraćaj u pitanju, Zapadni Balkan se suočava sa veoma zastarjelom infrastrukturom, nerazvijenom saobraćajnom mrežom usljed nedovoljnih investicija i slabog održavanja, željeznicom zavisnom od fosilnih goriva i još uvijek najvećim dijelom neelektrifikovanom, dotrajalom i nerazvijom logistikom. Zelenom agendom snažno se preporučuje najprije reforma željeznice kojom bi se definisali željeznički koridori kao i strategija za povećanje kapaciteta. Savjetuje se primjena tehničkih standarda Evropske unije na sve oblike saobraćaja uz razvoj ekološki prihvatljivijih vidova transporta. Zemljama regiona se takođe preporučuju i razvoj i sprovođenje regionalnog akcionog plana za olakšavanje transporta na čemu bi one trebalo zajedno da rade naročito u dijelu koji se odnosi na granične prelaze. Pored toga, zemlje bi trebalo da sprovedu akcioni plan za bezbijednost na putevima uz akcioni plan za puteve uključujući njihovo održavanje i uvođenje i unapređivanje inteligentnih saobraćajnih sistema.

[1] EU Emissions Trading System (EU ETS), https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en?cookies=disabled

[2] European Climate Pact, https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en?cookies=disabled

[3] A Renovation Wave for Europe, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662&cookies=disabled

Obavještenja