Close

Letak o Evropskom zelenom planu (EU Green Deal)

Evropski zeleni plan je odgovor na klimatske promjene i negativan uticaj na životnu sredinu, kao i na društvene izazove koje one nose sa sobom. Razlozi koji podstiču na stvaranje ovakvog plana zasnivaju se prvenstveno na ekološkim pitanjima kao što su klimatske promjene, promjene u biodiverzitetu, oštećenje ozonskog omotača, zagađenje vode, zagađenje urbanih sredina, velika proizvodnja i slaba efikasnost prilikom upravljanja otpadom i slično.

Više informacija o ovom dokumentu možete pogledati u letku o Evropskom zelenom planu, koji je izrađen u okviru projekta GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, koji finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Sjeverne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Projekat u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

 

 

Obavještenja