Close

Nova medicinska oprema za zdravstvene institucije u sjevernom regionu Crne Gore

Domovima zdravlja u Bijelom Polju, Beranama, Plavu i Rožajama uručena je nova medicinska oprema u vidu ultrazvučnih aparata, odgovarajućih sondi, kolposkopa, medicinskih instrumenata, ostale opreme i potrošnog materijala u ukupnoj vrijednosti od oko 87.000 eura. Oprema je nabavljena u okviru projekta „CARES-Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector/Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja“ koji ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Projekat finansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo*, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Projekat u Crnoj Gori sprovodi FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore.

Pored nabavke opreme za zdravstvene institucije u sjevernom regionu Crne Gore, ostale projektne aktivnosti uključivale su organizovanje preventivnih ginekoloških pregleda i pregleda dojki za žene iz ciljnih opština, kampanju informisanja o značaju prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, sa naglaskom na prevenciju karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, prekograničnu konferenciju na temu Unapređivanje reproduktivnog zdravlja i sl.

Projekat, koji se završava krajem godine, u Crnoj Gori se sprovodi u opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Plav, Kolašin, Mojkovac i Rožaje.

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja