Close

Obavještenja

KROZ PARTNERSTVO DO BOLJEG SISTEMA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD KATASTROFA U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU CG – BIH

FORS Montenegro je 1. jula započeo realizaciju projekta „Zajednički odgovor“ čiji je cilj doprinijeti unapređenju sistema …

Završeno likovno i literarno takmičenje „Čist grad. Sad!”

Kraj školske 2021/2022 godine za učenike osnovnih i srednjih škola Nikšića i Trebinja obilježile su brojne EKO radionice u v…

Brošure o prevenciji karcinoma dojke i karcinoma grlića materice

Karcinom grlića materice je potpuno izlječiv, pod uslovom da se otkrije u ranoj fazi jer je redovnim preventivnim pregledima mog…

Brošure o zaštiti od poplava i požara

Ukoliko ste svjesni opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća koje mogu zadesiti oblast u kojoj živite, ako znate kako…

Brošure o prevenciji karcinoma dojke i karcinoma grlića materice

Crna Gora spada u zemlje sa visokom stopom smrtnosti oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma grlića materice i to najčešće zb…

Samo jedna Zemlja!

Svjetski dan zaštite životne sredine koji se obilježava 5. juna jedan je od najvažnijih datuma u ​​kalendaru Ujedinjenih n…