Close

Obavještenja

Rezultati ankete o zaštiti životne sredine

U okviru projekta Cross-border Green Deal (Prekogranični zeleni dogovor) tokom oktobra je sprovedeno istraživanje o znanju i nav…

Konferencija na temu „Unapređivanje reproduktivnog zdravlja“

U Kolašinu je danas počela dvodnevna prekogranična konferencija na temu Unapređivanje reproduktivnog zdravlja u cilju razmjene…

POSJETE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA I SLUŽBAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U NIKŠIĆU I BERANAMA

U Nikšiću i Beranama su organizovane posjete učenika srednjih škola Gorskoj službi spašavanja Crne Gore i službama zaštite…

Oktobar – mjesec borbe protiv karcinoma dojke

Oktobar se širom svijeta obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke, kako bi se skrenula pažnja na rasprostranjenost ov…

Uz podršku EU ojačani kapaciteti službi zaštite i spašavanja iz Crne Gore i BiH

U Mostaru je od 12. do 14. juna organizovana obuka i interventna vježba za pripadnike gorskih službi spašavanja (GSS) i službi…

U Baru, Ulcinju i Budvi održani informativni događaji na temu smanjenja rizika od katastrofa

Danas su u Baru, Ulcinju i Budvi održani informativni događaji na temu smanjenja rizika od katastrofa, u cilju informisanja stan…