Close

Obavještenja

Edukacija medicinskog kadra za podršku ženama u trudnoći i nakon porođaja

U Baru je upravo završena četvordonevna obuka medicinskih sestara za podršku ženama u trudnoći i nakon porođaja, koja su odr…

Rano otkrivanje karcinoma dojke spašava život!

Bolest ne bira, može se desiti bilo kome, bilo kada, bez obzira na genetsku predispoziciju, stil života, navike i slično tome. …

Edukacija mladih za zaštitu životne sredine – Prekogranični EKO Kamp u Nikšiću

Danas je u Nikšiću u okviru projekta „Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine” završen trodnevni EKO kamp z…

Redovni preventivni pregledi spasavaju život – predavanja na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja

U Opštini Nikšić su danas održana predavanja na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja koja su organizovana u okviru projekta …

Obuka na temu unapređenja komunikacije po pitanju zaštite životne sredine i klimatskih promjena

Danas je u Nikšiću završen dvodnevni trening na temu Unapređenje kapaciteta lokalne uprave i organizacije civilnog društva za…

Poziv za učešće na treningu za institucije lokalne uprave i organizacije civilnog društva

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore poziva zainteresovane predstavnike lokalnih uprava i organizacija civiln…