Close

Obilježen 5. jun – Svjetski dan zaštite životne sredine u OŠ „Milija Nikčević”

U OŠ „Milija Nikčević“ u Nikšiću u organizaciji FORS Montenegra – Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, u okviru projekta „Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine” obilježen je Svjetski dan zaštite životne sredine, ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prije tačno 50 godina sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Tim povodom učenici 6. razreda ove škole imali su priliku da od Jelene Radojičić, predstavnika Komunalnog preduzeća iz Nikšića slušaju o prevenciji stvaranja otpada, mogućnostima upravljanja otpadom, otpadu kao resursu, deponijama, selektivnom odlaganju, reciklaži i sl. a sve u cilju pravovremenog usmjeravanja djece ka odgovornom odnosu prema životnoj sredini i podizanju nivoa njihove ekološke svijesti.

Tom prilikom su nastavnom osoblju i učenicima podijeljeni platneni cegeri u cilju afirmisanja smanjenja upotrebe plastičnih kesa, promotivne sveske koje sadrže zanimljive eko-poruke i informacije na temu očuvanja životne sredine, kao i brošure na ovu temu pripremljene u okviru Projekta.

 

 

 

 

Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Gradom Trebinje i Komunalnim preduzećem iz Nikšića a ovim događajem je označena završnica serije edukativnih predavanja za učenike osnovnih i srednjih  škola u Nikšiću i Trebinju gdje je održano preko 50 predavanja iz ove oblasti za više od 1.100 učenika. U saradnji sa nastavnicima maternjeg jezika i likovne kulture i umjetnosti u toku je i prekogranično likovno i literarno takmičenje na temu „Čist grad. Sad!“ kako bi djeca dodatno usmjerila pažnju na ekološke izazove i kroz kreativni rad izrazila svoje viđenje ove oblasti, pri čemu su za prvorangirane učenike pripremljene vrijedne nagrade. U okviru projekta za učenike su planirani još i prekogranični kviz i omladinski kamp koji osim podizanja svijesti učenika o značaju zaštite životne sredine i mogućnostima upravljanja čvrstim otpadom imaju za cilj i povezivanje škola i učenika iz dvije zemlje i uspostavljanje veza za buduću saradnju i organizovanje sličnih događaja.

Glavne aktivnosti uključuju nabavku vozila i opreme za javna komunalna preduzeća i komunalne inspekcije kao i nabavku i postavljanje zelenih ostrva. Pored toga, Projekat obuhvata obuke  za zaposlene u JKP i inspekcijskim službama, seminare i prezentacije o dobroj praksi EU u pogledu sistema upravljanja čvrstim otpadom, prekograničnu konferenciju na temu „Unapređivanje sistema upravljanja čvrstim otpadom”, sprovođenje istraživanja strukture otpada u ciljnom području i mogućnosti za poboljšanje sistema upravljanja čvrstim otpadom, kampanju informisanja u cilju podizanja nivoa ekološke svijesti građana, izradu publikacija na ove teme itd.

Projekat „Prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine” finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

 

Obavještenja