Close

Preventivni pregledi su ključ očuvanja zdravlja – poruka je sa predavanja na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja u Andrijevici

U okviru projekta CARES – Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja 2 koji realizuje FORS Montenegro u Andrijevici je održano predavanje na temu značaja prevencije u očuvanju repreduktivnog zdravlja. Predavanje su održali dr Jugoslav Račić specijalista ginekologije i akušerstva i dr Danijela Đekić specijalista pedijatrije. Tokom predavanja je učesnicama predstavljen značaj zdravih stilova života i redovnog obavljanja ginekoloških pregleda i pregleda dojki. „Simptomi nijesu primijetni u početnim fazama obolijevanja a mogućnosti za izlječenje su baš tada najveće pa je zapravo prevencija (ljekarski pregled prije uočavanja bilo kakvih tegoba) najbolji ključ za očuvanje reproduktivnog zdravlja i ujedno pouzdan i efikasan način za spašavanje života”, istakao je doktor Račić.

Projekat CARES 2 predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra kojima se nastoji doprinijeti unapređenju zdravlja ljudi u Crnoj Gori i ima za cilj unapređenje kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i podizanje nivoa svijesti stanovništva o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja u ciljnoj oblasti, sa posebnom pažnjom usmjerenom na ranjive grupe stanovništva. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo[*] 2014-2020, a Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

Glavne projektne aktivnosti uključuju nabavku opreme za javne zdravstvene ustanove, obuke medicinskog osoblja o korišćenju nove opreme, obuke o temama vezanim za prevenciju, dijagnozu i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, organizovanje škole za trudnice uz prethodnu obuku medicinskih sestara za ovu vrstu podrške, kampanju preventivnih pregleda u urbanim i seoskim sredinama, informativnu kampanju o značaju zaštite reproduktivnog zdravlja uključujući medijske aktivnosti i publikacije o značaju preventivnih pregleda, organizovanje kampova i radionica za mlade, predavanja za žene o reproduktivnom zdravlju, prekogranične okrugle stolove i dr.

Projekat CARES 2 se realizuje u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova a mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu.

[*] Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja