Close

Edukacija za sprovođenje projekata

U cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je 14. i 15. decembra održan trening na ovu temu za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o pravilima i procedurama […]

Read More

Edukacija za implementaciju projekata

U cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu su od 13. do 16. decembra održana dva trening za implementaciju projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o pravilima […]

Read More

Nastavak edukacije za pisanje projekata

U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od 23. do 25. novembra održan drugi trening za pisanje projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o dostupnim […]

Read More

Edukacija za pisanje projekata

U cilju jačanja kapaciteta za pripremu projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu je od 16. do 18. novembra održan trening za pisanje projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o dostupnim izvorima […]

Read More

Mobilna aplikacija sa informacijama o fondovima Evropske unije

U cilju informisanja potencijalnih korisnika podrške Evropske unije, FORS Montenegro je uradio mobilnu aplikaciju sa korisnim informacijama o programima i sredstvima koji su na raspolaganju Crnoj Gori. Aplikacija je dio projekta Let’s Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za […]

Read More

Konferencija na temu Iskustva u povlačenju sredstava EU – izazovi, mogućnosti i modeli dobre prakse

U Kolašinu je 16. i 17. novembra održana dvodnevna Konferencija na temu Iskustva u povlačenju sredstava EU – izazovi, mogućnosti i modeli dobre prakse u cilju promovisanja dostupne podrške Evropske unije, predstavljanja primjera dobre prakse u korišćenju sredstava Evropske unije,  razmjene iskustava sa korisnicima iz zemalja regiona i identifikacije glavnih […]

Read More