Close

Edukacija za implementaciju projekata

U cilju jačanja kapaciteta za sprovođenje projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, u Kolašinu su od 13. do 16. decembra održana dva trening za implementaciju projekata za predstavnike organizacija civilnog društva i lokalnih uprava iz sjevernog regiona. Tokom treninga, učesnici su imali prilike da saznaju više o pravilima i procedurama za implementaciju projekata uključujući ugovorne obaveze, finansije, nabavke, komunikaciju i vidljivost i dr. Treninzima je prisustvovalo ukupno 44 predstavnika civilnog sektora i lokalnih uprava, za koje su u proteklom periodu organizovani i treninzi za pisanje projekata.

Treninzi su organizovani u okviru projekta Let’s Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima ovih sredstava.

Projekat Let’s Grow Together with IPA 2 finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za civilno društvo.

 

Obavještenja