Close

Mobilna aplikacija sa informacijama o fondovima Evropske unije

U cilju informisanja potencijalnih korisnika podrške Evropske unije, FORS Montenegro je uradio mobilnu aplikaciju sa korisnim informacijama o programima i sredstvima koji su na raspolaganju Crnoj Gori. Aplikacija je dio projekta Let’s Grow Together with IPA 2 koji ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih uprava za pisanje i realizaciju projekata, kao i promovisanje Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA i ostalih programa podrške Evropske unije među potencijalnim korisnicima ovih sredstava.
Aplikacija se može preuzeti sa Google Play store-a za korisnike Android operativnog sistema odnosno sa App Store-a za korisnike iOS operativnog sistema, pri čemu je prilikom pretrage potrebno unijeti naziv aplikacije Programi podrške EU.
Linkovi za preuzimanje aplikacije su:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bild.fors&hl=en i
https://itunes.apple.com/us/app/programi-podr%C5%A1ke-eu/id1299065978?mt=8

Projekat Let’s Grow Together with IPA 2 finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori u okviru Instrumenta za civilno društvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Obavještenja