Close

Jačanje kapaciteta Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore kroz projekat „Budimo pripremljeni“

Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore 20. decembra 2021. uručeni su desktop računari koje je organizacija FORS Montenegro nabavila za tu instituciju u okviru projekta „Budimo pripremljeni“. Vrijednost 5 nabavljenih računara je 2.600 eura, a prethodno je u okviru istog projekta nabavljena opema za numeričku prognozu vremena i numeričku ranu najavu i upozorenje u vrijednosti od 19.350 eura. Ovim nabavkama doprinosimo jačanju kapaciteta jedne od ključnih institucija kada je upravljanje vanrednim situacijama u pitanju, naročito u dijelu koji se tiče obezbjeđivanja blagovremenih i pouzdanih prognoza. Sa tim ciljem su u prethodnom periodu organizovani i dvodnevni treninzi kojima su prisustvovali zaposleni u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Trening na temu „Prognoziranje i sistem ranog upozorenja – Ekstremne vremenske prilike“ pripremila je i održala za 30 učesnika Dragana Vujović, profesorka na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesorke sa istog fakulteta, Ivana Tošić, Milica Tošić i Irida Lazić, bile su predavači na drugom onlajn treningu održanom 23. i 24. decembra 2021. Tema treninga je bila „Klima i klimatski ekstremi“, pa su učesnici iz obje pomenute institucije imali priliku da čuju nešto više o analizi temperature i padavina, klimatskim promjenama i modelima i klimatskom operatoru CDO.

Navedene aktivnosti dio su projekta „Budimo pripremljeni“ koji sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije u cilju unapređivanja kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanja stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda. Finansira ga Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Obavještenja