Close

Organizovani trening i vježba na temu „Zaštita i spasavanje u slučaju požara u pograničnom regionu“

U okviru projekta „Budimo pripremljeni“, na Kopaoniku su u periodu od 1. do 5. novembra organizovani prekogranični trening i terenska vježba na temu „Zaštita i spasavanje u slučaju požara u pograničnom regionu“. Treningu i vježbi, koju je organizovao Sektor za vanredne situacije Ministrastva unutrašnjih poslova Republike Srbije, prisustvovalo je 30 pripadnika lokalnih službi za zaštitu i spašavanje iz Crne Gore, pripadnici Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnih poslova Crne Gore kao i pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnih poslova Republike Srbije. Ova prekogranična aktivnost organizovana je sa ciljem da učesnici unaprijede svoja znanja kada je reagovanje u slučaju požara u pograničnom regionu u pitanju, a onda i da tokom vježbe stečena znanja praktično primijene.

Projekat „Budimo pripremljeni“ sprovodi FORS Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije u cilju unapređivanja kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda. Finansira ga Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Obavještenja