Close

Seminar o najboljoj EU praksi u oblasti zaštite od požara

U okviru projekta Budimo pripremljeni na Kopaoniku je 21. i 22. decembra 2021. održan prekogranični seminar na temu najbolje prakse Evropske unije u zaštiti od požara kojem su prisustvovala 34 učesnika iz Crne Gore i Srbije. Predavači na seminaru su bili Nikola Tramontana i Mladen Vinković iz Republike Hrvatske koji su sa učesnicima podijelili znanja, iskustva, modele dobre prakse i naučene lekcije kada su u pitanju prevencija, zaštita i spašavanje u slučaju požara.

Teme koje su obrađene na seminaru su uključivale prezentaciju sistema civilne zaštite u Hrvatskoj, Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, prezentaciju Sistema vatrogastva u Hrvatskoj i pregled požara, uticaj klimatskih i društvenih promjena na povećanje šumskih požara i ugroženost zajednice, prevenciju šumskih požara, naučene lekcije, taktiku gašenja šumskih požara, dugoročni uticaj produkata sagorijevanja i toplotnog stresa na vatrogasce, ulogu vatrogasne službe u upravljanju rizikom od šumskih požara itd.

Projekat Budimo pripremljeni sprovodi FORS Montenegro, finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Projekat  ima za cilj unapređivanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda.

Mjesto realizacije projekta obuhvata opštine: Berane, Bijelo Polje, Žabljak, Nikšić, Petnjica, Pljevlja i Šavnik u Crnoj Gori i opštine: Novi Pazar, Raška, Sjenica i Tutin u Srbiji. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Glavne ciljne grupe projekta su Direktorat za zaštitu i spašavanje, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore i opštinske službe zaštite i spašavanja.

Obavještenja