Close

Kampanja organizovanih preventivnih pregleda dojke i grlića materice

Crna Gora spada u zemlje sa visokom stopom smrtnosti oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma grlića materice. Uzrok je najčešće kasno javljanje ljekaru, onda kada se osjete tegobe i kada je bolest već uzela maha. U početnim fazama obolijevanja simptomi nijesu primjetni, a mogućnosti za izlječenje su baš tada najveće. Karcinom grlića materice je potpuno izlječiv, pod uslovom da se otkrije u ranoj fazi jer je redovnim preventivnim pregledima moguće čak i spriječiti njegovu pojavu. Isto tako, karcinom dojke otkriven na vrijeme je najčešće izlječiv karcinom. Zato su preventivni pregledi od izuzetnog značaja u ovom domenu zdravlja, imajući u vidu živote koji, zahvaljujući njima, mogu biti spašeni.

FORS Montenegro sprovodi projekat CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector / Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja koji doprinosi unapređivanju kvaliteta usluga u sektoru zdravstva i informisanju stanovništva o značaju prevencije i očuvanja reproduktivnog zdravlja, a sve to kroz nabavku opreme za domove zdravlja uključene u projekat, kampanju podizanja nivoa svijesti o reproduktivnom zdravlju, predavanja na ovu temu, prekograničnu konferenciju i sl.

Jedna od veoma važnih projektnih aktivnosti je kampanja organizovanja preventivnih pregleda dojke i grlića materice, a koje sprovodimo u saradnji sa domovima zdravlja i bolnicama u Bijelom Polju, Beranama i Rožajama. Organizovanjem predavanja na teme očuvanja reproduktivnog zdravlja u ovim opštinama, kontaktiranjem brojnih škola i drugih institucija kao i direktnim pozivanjem i slanjem ličnih pozivnica uspjeli smo da podstaknemo značajan broj žena da obave preventivne preglede. Koristimo ovu priliku da pozovemo i sve one do kojih ne uspijemo stići da dopremo lično a čitaju ovo, da nađu vremena za sebe, da obave redovne preventivne preglede i tako doprinesu očuvanju sopstvenog zdravlja.

Bolest ne bira godine, porijeklo ni obrazovanje. Može se desiti bilo kome. I dešava se, svakoga dana. Ne čekajte da se nađete u toj situaciji. Neko bi dao sve na svijetu za šansu koju Vi imate. Nakon 20. godine svaka ženska osoba trebalo bi da vrši mjesečno samopregled dojki. Od 30. do 40. godine obavezan je jedanput godišnje klinički pregled dojki, a po preporuci ljekara može se raditi i ultrazvučni pregled. Sa 40 i više godina obavezan je mamografski pregled jednom u dvije godine. Što se tiče redovnih preventivnih ginekoloških pregleda žena starosti između 25 i 69 godina života trebalo bi da obavlja ovaj pregled jednom godišnje.

Projekat CARES finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2014-2020, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Kolašin, Mojkovac i Rožaje u Crnoj Gori.

 

Ova objava je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj objave je isključiva odgovornost organizacije FORS Montenegro i ni pod kojim se uslovima ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

* Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja