Close

Obilježavanje sedmice prevencije raka grlića materice

Usljed nedovoljne informisanosti žena o raku grlića materice, njegovom liječenju i mjerama prevencije, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od ove bolesti u svijetu godišnje oboli oko 500.000 žena, a u Evropi oko 60.000. U cilju skretanja pažnje žena o značaju prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, širom Evrope posljednja sedmica januara obilježava se kao Evropska nedelja prevencije raka grlića materice.

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore je ovu sedmicu obilježio intenzivnijom realizacijom aktivnosti u okviru projekta CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector / Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja, kao što su distribucija brošure i promotivnog materijala, organizovanje preventivnih pregleda u saradnji sa domovima zdravlja i bolnicama u ciljnim opštinama, informisanje stanovništva putem medija, kao i emitovanje TV spota pod sloganom Nađi vremena. Spriječi. Živi.

Jedna od aktivnosti koja će doprinijeti osvješćivanju žena o značaju prevencije su predavanja koja su održana u Beranama i Rožajama, a na kojima su govorile doktorke Marijana Pešić i Azra Lukač, specijalisti ginekologije. Predavanjima je prisustvovalo oko 40 žena, uključujući pripadnice RAE populacije, koje su imale priliku da saznaju više informacija o faktorima rizika i mjerama prevencije kao što su redovni ginekološki pregledi, značaj zdravih stilova života i drugih mjera u cilju očuvanja reproduktivnog zdravlja. Takođe, prisutne su upoznate sa postupkom zakazivanja preventivnih pregleda.

 

 

 

 

 

Projekat CARES – Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector / Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja ima za cilj doprinos unapređivanju kvaliteta usluga u sektoru reproduktivnog zdravlja i informisanje stanovništva o značaju prevencije i očuvanja reproduktivnog zdravlja. Pored aktivnosti informisanja o značaju preventive u očuvanju reproduktivnog zdravlja, u okviru projekta je planirana i nabavka medicinske opreme.

Projekat CARES finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2014-2020, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Projekat se u Crnoj Gori sprovodi u opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjica, Plav, Kolašin, Mojkovac i Rožaje.

Ova objava je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj objave je isključiva odgovornost organizacije FORS Montenegro i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

*Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.

Obavještenja