Close

Poziv za učešće u obuci na temu “Unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i vlasti”

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore organizuje dvodnevnu obuku na temu Unapređivanje saradnje između organizacija civilnog društva i vlasti. Cilj treninga je usmjeren ka poboljšanju saradnje između organizacija civilnog društva, lokalnih i državnih vlasti u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i umrežavanje ovih sektora jer će trening biti prilika da sve zainteresovane strane razmijene mišljenja o dosadašnjoj saradnji i unapređenju saradnje u budućnosti.

Učesnici obuke će imati priliku da se upoznaju sa primjerima dobre prakse i metodama koje su se pokazale kao efikasne u saradnji između ovih zainteresovanih strana.

Trening je namijenjen predstavnicima organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima lokalnih i državnih vlasti iz ovih zemalja.

Kada je u pitanju selekcija i učešće organizacija u Crnoj Gori pravo učešća u obuci imaju predstavnici organizacija civilnog društva koje su registrovane u Crnoj Gori koje u okviru svojih djelatnosti imaju oblast zaštite životne sredine.

Ispred lokalnih i državnih vlasti pravo učešća imaju predstavnici institucija i sektora koji su zaduženi za oblast zaštite životne sredine.

Broj učesnika je ograničen.

Obuka će biti organizovana 18. i 19. maja 2021, onlajn, putem zoom platforme.

Prijavu za učešće u treningu možete izvršiti najkasnije do 12. maja 2021. putem i-mejla mdjikanovic@forsmontenegro.org popunjavanjem prijavnog formulara.

Obuka se organizuje u okviru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region/Zelena ekonomija za razvoj regiona koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz Sjeverne Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Obavještenja