Close

U Sloveniji održana Konferencija na temu Uključenost na lokalnom nivou u smanjenu rizika od katastrofa

U Bledu u Sloveniji je 30. i 31. avgusta 2018. u okviru projekta DIRECT organizovana Konferencija na temu Uključenost na lokalnom nivou u smanjenu rizika od katastrofa.

Konferencija je okupila oko 60 predstavnika institucija i organizacija koje se bave zaštitom i spasavanjem i vanrednim situacijama, iz Slovenije, Italije, Češke i Crne Gore, a organizovana je u cilju razmjene iskustava i modela dobre prakse u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Tokom dvodnevne konferencije učesnici su predstavili i razgovarali o sljedećim temama:  organizacija sistema zaštite i spasavanja u različitim zemljama, sa naglaskom na lokalnom nivou, uloga i aktivnosti  institucija i službi u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, koristi od međunarodne saradnje u ovoj oblasti, uključujući bilateralne sporazume i članstvo u Mehanizmu za civilnu zastitu Evropske unije kao i primjeri reagovanja u slučajevima različitih nepogoda.  U radu Konferencije su učestvovali i predstavnici Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i FORS Montenegra.

Konferencija je organizovana u okviru projekta DIRECT  – Budimo otporni na katastrofe,  koji finansira Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO) koji realizuju FORS Montenegro i Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke. Cilj projekta je unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode.

Najvažnije projektne aktivnosti uključuju treninge za spasioce ne teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i lokalne zajednice, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU, međunarodne konferencije na temu smanjenja rizika od katastrofa itd.

Pored glavnih aktivnosti, projekat će jačanjem međunarodne saradnje u ovoj oblasti dovesti i do razmjene iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem, tako i samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Obavještenja