Close

Završetak projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode

U Budvi je 26-27. marta održana završna konferencija projekta DIRECT – Budimo otporni na nepogode tokom koje su predstavljeni glavni rezultati projekta, koji je realizovan u Crnoj Gori, Sloveniji i Češkoj, a koji je imao za cilj unapređenje pripremljenosti lokalnih zajednica, institucija i službi za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode. Konferenciji su prisustvovali predstavnici partnera na projektu, kao i predstavnici ciljnih grupa uključujući službe zaštite i spašavanja, obrazovne institucije i druge relevantne službe.

Tokom projekta, započetog 1. januara 2017, realizovane su brojne aktivnosti usmjerene ka izgradnji kapaciteta za efikasniji odgovor na prirodne i druge nepogode, uključujući osam međunarodnih treninga za spasioce na teme vezane za zaštitu i spasavanje u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i dr, četiri međunarodne terenske vježbe spasavanja, treninge na temu smanjenja rizika od katastrofa za predstavnike lokalnih uprava i obrazovnih institucija, tri međunarodne konferencije ne teme vezane za smanjenje rizika od katastrofa, izradu evakuacionih planova za škole i institucije, vježbe evakuacije, kampanju informisanja stanovništva o rizicima od katastrofa, studijsku posjetu EU itd.

U okviru kampanje informisanja stanovništva posebna pažnja je posvećena djeci i omladini kao veoma važnoj ciljnoj grupi kada je u pitanju edukacija na teme vezane za rizike od nepogoda, tako da je za njih u okviru projekta organizovano više radionica tokom kojih su imali priliku da saznaju o rizicima od određenih nepogoda, preventivnim mjerama i adekvatnom reagovanju i ponašanju u slučaju određene nepogode, a takođe su se upoznali sa radom institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem. Pored radionica, u svakoj ciljnoj zemlji su za učenike organizovana likovna takmičenja i kvizovi, kao i zajedničko likovno takmičenje, a najboljima su uručene i vrijedne nagrade.

Pored navedenih aktivnosti, jedan od najvažnijih ostvarenih rezultata projekta je unapređenje međunarodne saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, koja je omogućila razmjenu iskustava i modela dobrih praksi, kako između institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem, tako i između samih spasilaca koji se u svom poslu često suočavaju sa istim zadacima i izazovima.

Projekat DIRECT – Budimo otporni na nepogode su realizovali FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore i Direktorat za vanredne situacije MUP-a Crne Gore u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkom službom opštine Kranj iz Slovenije, Vatrogasno-spasilačkom brigadom Moravsko-Šleskog kraja i Udruženjem vatrogasaca iz Češke, a projekat je finansirao Generalni direktorat za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći Evropske komisije (DG ECHO).

 

Fotografije sa Konferencije možete pogledati ovdje.

Obavještenja